Điểm đến
Check-in
Check-out
Khách hàng
Phòng Người lớn Trẻ em
Địa chỉ: 120A Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Giá: 1.450.000 Vnđ Xem
-17%
Off
120 Nguyễn Văn Thoại, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Giá: 1.699.000 Vnđ Xem
-19%
Off

Tìm kiếm khách sạn

Tìm kiếm khách sạn