Điểm đến
Check-in
Check-out
Khách hàng
Phòng Người lớn Trẻ em
Tour Cù Lao Chàm

Tour Cù Lao Chàm

- Đón Tại Đà Nẵng: 500.000 VNĐ/khách
- Đón Tại cảng Cửa Đại: 450.000 VNĐ/khách
Đặt tour


Tìm kiếm khách sạn